PJDada
欢迎来到 PJ 的直播间~
本直播间主要带大家重温经典pc以及ps4平台的单机游戏,如有主播感兴趣的新游发售也会第一时间与大家分享,如进入游戏荒时期则和水友玩网游看电影,希望给大家带来正能量!
直播具体时间及内容订阅后视开播提醒为准~不要忘记订阅呦~
新人主播,希望大家多多支持!
搞事群:647157820                                                                                                                                                                                                                                                                                 
已播游戏

当前没有粉丝进入排行榜
当前没有粉丝进入排行榜
您已关闭小礼物的显示
更多新消息
[旗娘]:
发送